jtemplate.ru - free extensions for joomla

Steun ons!

Wilt u ons helpen? Een bijdrage voor de projecten zijn van harte welkom. Het werk wat we mogen doen is nog steeds broodnodig.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
NL38 RABO 0128 9899 71 t.n.v. stichting brood voor weeskinderen o.v.v. gift bakkerijproject.

De stichting heeft ook een ANBI status, dus uw gift is aftrekbaar bij de belastingdienst.

ANBI FC

logo-2-redkind

hcb-logo 200x100

Wilde Ganzen Logo Pay off

In samenwerking met

inuka bakery

Wij hechten waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We gaan er daarom ook zorgvuldig mee om.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google over deze gegevens. Het delen van gegevens met Google is uitgezet en het laatste deel van uw IP adres wordt gemaskeerd zodat dit niet te achterhalen is. Wij zien dus geen persoonsgegevens van onze bezoekers en kunnen niet achterhalen wie onze website gebruikt. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten dan Google Analytics en gegevens worden ook niet gedeeld met andere diensten van Google.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van
u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan deze verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Wij vinden het wel fair als u ons van die stap op de hoogte stelt.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!