jtemplate.ru - free extensions for joomla

Steun ons!

Wilt u ons helpen? Een bijdrage voor de projecten zijn van harte welkom. Het werk wat we mogen doen is nog steeds broodnodig.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
NL38 RABO 0128 9899 71 t.n.v. stichting brood voor weeskinderen o.v.v. gift bakkerijproject.

De stichting heeft ook een ANBI status, dus uw gift is aftrekbaar bij de belastingdienst.

ANBI FC

logo-2-redkind

hcb-logo 200x100

Wilde Ganzen Logo Pay off

In samenwerking met

inuka bakery

Wat fijn dat u de website van onze stichting hebt gevonden. Wij hopen u op deze site wat meer te kunnen laten zien wat ons werk en inzet de afgelopen jaren is geweest. Dat het niet allemaal vanzelf gaat hebben we zeker ook ondervonden, maar wij zijn iedere keer weer dankbaar dat wij de kracht en de middelen krijgen om mensen te helpen bij het opbouwen van hun bestaan.

Cees Schook, voormalig dorpsbakker in Babylonienbroek, begon in 2008 met een kleinschalig bakkerijproject in Burundi. In de jaren daarna zijn er diverse bakkerijprojecten opgestart in Burundi. Omdat dit concept in meerdere landen mogelijk is zijn we in 2017 begonnen met de eerste kleine voorbereidingen voor het Inuka Dutch bakery project in Tanzania.

Op 4 december 2023 kwamen hier de eerste broden uit de oven. Hierover verder nog meer.

Eerste enkele kernzinnen wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd:

In Burundi zijn we van 2013 tot 2020 bezig geweest met het opstarten van verschillende kleinschalige bakkerij projecten. In 2020 hebben we nog een bakkerij opgestart in het ziekenhuis van Karushi. Stichting brood voor weeskinderen koopt bakkerijmachines in Nederland en verscheept die naar Burundi en ons laatste project ook naar Tanzania. In Burundi zorgt onze partner organisatie voor de huisvesting en de mensen die opgeleid moeten worden.

In 2017 zijn wij benaderd door mensen uit Dar es Salaam in Tanzania met de vraag of het mogelijk zou zijn om ons concept ook in Tanzania toe te passen. Wij zagen dit als een nieuwe uitdaging, en dat is ook wel gebleken!

De uitdaging bestond uit verschillende factoren: In Tanzania kregen we de mogelijkheid om zelf en perceel te kopen en een bakkerij te bouwen. En de vraag was of we een bakkerij konden opstarten met mensen met een beperking. Voor deze mensen zou het natuurlijk geweldig zijn dat een vak kunnen leren en een toekomst kunnen opbouwen. De corona periode heeft voor veel oponthoud gezorgd. Ook financieel was het een grote uitdaging voor een kleine stichting om dit allemaal te kunnen realiseren. Maar met hulp van o.a. Wilde Ganzen fondsen en niet te vergeten de particulieren giften en bijdragen is dit toch allemaal gelukt.

En…… zijn wij dankbaar dat op 4 december 2023 de eerste broden bij Inuka bakery in Dar es Salaam werden gebakken. Dit ging zeker niet vanzelf, en daarom zijn we ook wel een klein beetje trots op wat er nu staat, ook al staat dit nog maar aan het begin. Verder op deze website staat bij nieuws het verslag van onze reis en de start van de het Inuka Dutch bakery project.

Dit project is nog niet af, en er zijn nog diverse plannen die we willen realiseren. Denk daarbij aan huisvesting voor de mensen, de workshop en het naaiatelier. Zie ook www.inukabakery.org

Giften en donaties zijn nog altijd welkom. Kunnen wij op u rekenen?
Wij zien het nog steeds als onze opdracht mensen te mogen helpen met onze kennis en goederen die we mogen versturen naar die landen die het heel hard nodig hebben. Hulp is nog steeds broodnodig!!

Als u nog meer informatie wil, neem gerust contact op.